Leczenie zaburzeń odżywiania

Bardzo często podłożem i przyczyną zaburzeń odżywiania są problemy psychiczne. Wynikają one z kryzysów emocjonalnych dotykających jednostkę, presji społecznej, promowania określonego (bardzo szczupłego) modelu sylwetki, kultu atrakcyjności. Na anoreksję, bulimię oraz inne choroby związane z odżywianiem niejednokrotnie cierpią perfekcjoniści czujący potrzebę kontrolowania swojej wagi i swojego życia. Są to też zazwyczaj osoby młode, które w domu rodzinnym nie zaznały ciepła, które mają zaburzone relacje z najbliższymi albo którym stawiano zbyt wysokie wymagania.

Zarówno bulimia, anoreksja, ortoreksja, kompulsywne objadanie się, pica, jak i inne problemy z odżywianiem mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia. Dostarczanie organizmowi zbyt małych ilości składników odżywczych, ograniczanie lub wykluczenie pewnych grup produktów, wreszcie niedojadanie, głodzenie się przy jednoczesnym nadmiernym wysiłku może prowadzić do wyniszczenia, a w dłuższej perspektywie nawet do śmierci. Dlatego leczenie zaburzeń odżywiania należy podjąć niezwłocznie po rozpoznaniu symptomów. Zapraszamy do naszego ośrodka Capra po profesjonalną pomoc.