DDA terapia indywidualna

Terapia DDA jest rodzajem leczenia, a przede wszystkim wsparcia psychologicznego dla dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinach doświadczających problemu alkoholowego (leczenie alkoholizmu). Dzieciństwo spędzone w takim domu rzutuje na całe późniejsze życie, a trudne emocje dają o sobie znać po wielu latach.

Nawet jeśli tylko jeden z rodziców nadużywa alkoholu, jego uzależnienie wpływa na funkcjonowanie całej rodziny. Co więcej, piętno odbija się szczególnie na najmłodszych, a okaleczenie zostaje na całe życie.

Dzieci alkoholików są zaniedbywane. Opiekunowie nie zaspokajają ich podstawowych potrzeb, również tych emocjonalnych. Najmłodsi nie doświadczają bliskości, nie mają poczucia bezpieczeństwa, pewności tego, co się stanie, gdy pijany ojciec lub matka wróci do domu. Brak zdrowych relacji z rodzicami wpływa niekorzystnie na wszystkie późniejsze związki z ludźmi.

Dorosłe dzieci alkoholików mają problemy z ufaniem innym, nawiązywaniem i utrzymywaniem znajomości, wyrażaniem emocji. Wykazują nadmierną potrzebę kontrolowania i panowania nad sytuacją. Często są wyjątkowo odpowiedzialnymi perfekcjonistami, którzy biorą na siebie zbyt wiele obowiązków, bo do tego przywykli w dzieciństwie. Miewają również problemy z nieuzasadnionymi lękami i obawami wtedy, gdy realnie nic im nie zagraża. Z nietrzeźwego domu wynieśli bowiem poczucie nieustannego zagrożenia, brak spokoju.

Nietypowe, niekiedy dziwne zachowania i reakcje to rodzaj mechanizmów obronnych wykształconych w dzieciństwie, a funkcjonujących, stosowanych również w wieku dojrzałym. Dorosłe dzieci alkoholików często nie zdają sobie sprawy, że metody wypracowane w trudnych warunkach dysfunkcyjnego domu nie sprawdzają się w normalnych relacjach, w codziennym życiu. DDA terapia indywidualna – w dotarciu do niełatwej prawdy pomocna może okazać się terapia DDA w ośrodku Capra w Warszawie.