DDA terapia indywidualna

Terapia dorosłych osób, które zauważają u siebie symptomy współuzależnienia od innych, którzy wychowywali się w rodzinach doświadczających problemu alkoholowego .

Nawet jeśli tylko jeden z rodziców nadużywa alkoholu, jego uzależnienie wpływa na funkcjonowanie całej rodziny. Co więcej, piętno odbija się szczególnie na najmłodszych, a okaleczenie zostaje na całe życie.

Dzieci rodziców, którzy nadużywają alkoholu lub są od niego uzależnieni są zaniedbywane. Opiekunowie nie zaspokajają ich podstawowych potrzeb, również tych emocjonalnych. Najmłodsi nie doświadczają bliskości, nie mają poczucia bezpieczeństwa, pewności tego, co się stanie. Brak zdrowych relacji z rodzicami może wpłynąć niekorzystnie na  późniejsze związki z ludźmi.

Dorośli, którzy mieli uzależnionego rodzica mają problemy z ufaniem innym, nawiązywaniem i utrzymywaniem znajomości, wyrażaniem emocji. Wykazują nadmierną potrzebę kontrolowania i panowania nad sytuacją. Często są wyjątkowo odpowiedzialni, biorą na siebie zbyt wiele obowiązków, bo do tego przywykli w dzieciństwie. Miewają również problemy z nieuzasadnionymi lękami i obawami wtedy, gdy realnie nic im nie zagraża. Z nietrzeźwego domu wynieśli bowiem poczucie nieustannego zagrożenia i brak spokoju.

Wiele zachowań i reakcji to rodzaj mechanizmów obronnych wykształconych w dzieciństwie, a funkcjonujących, stosowanych również w wieku dojrzałym.  . DDA terapia indywidualna   w dotarciu do niełatwej prawdy pomocna może okazać się psychoterapia w ośrodku Capra w Warszawie.

Szanowni Państwo, w związku o ogłoszonym stanem epidemii w Polsce, aktualnie prowadzimy tylko zapisy na sesje online czyli przez skype lub telefon. Wszyscy nasi psychoterapeuci rekomendują i oferują tę formę pracy aktualnie.