Diagnoza psychologiczna – Capra

Powodów, dla których ludzie odwiedzają psychologa jest naprawdę wiele. Jedni szukają pomocy w związku ze swoim małżeństwem, drudzy czują, że popadli w depresję, jeszcze innych dotyka problem z uzależnieniem. Motywacją do do wizyty u psychologa może być także chęć wykonania diagnozy psychologicznej w Warszawie

Diagnoza psychologiczna w Warszawie może służyć określeniu sposobu funkcjonowania w sytuacjach codziennych osoby i stanowić podstawę pomocy psychologicznej czy działania terapeutycznego. Klient, który zgłasza się do gabinetu z danym problemem, nie może otrzymać pomocy bez wcześniejszego zdiagnozowania istoty jego trudności. Diagnoza stanowi w takim przypadku podstawę pracy psychologa. Specjalista dokonuje także diagnozy zaburzeń rozwoju, zaburzeń neuropsychicznych czy poznawczych.

Psycholog może dokonać diagnozy psychologicznej w Warszawie w zakresie ilorazu inteligencji. Przeprowadzone testy pozwolą określić stopień posiadanego IQ badanego. Diagnoza psychologiczna w Warszawie może dotyczyć także charakterystyki osobowości. Psycholog wybiera w tym celu konkretną metodę należącą do konkretnej teorii i za jej pomocą określa profil osobowościowy osoby, która się do niego o to zwróciła.

W ostatnim czasie duże znaczenie odgrywać zaczęła diagnoza dojrzałości szkolnej, będąca kluczową w określeniu, czy dziecko jest już gotowe na uczęszczanie do szkoły podstawowej, czy powinno raczej jeszcze pozostać w zerówce. Taki typ wydawanego orzeczenia również wpisuje się w zakres diagnozy psychologicznej w Warszawie.

Jak widać, diagnoza psychologiczna w Warszawie dotyka wielu obszarów funkcjonowania człowieka. Może służyć określeniu ilorazu inteligencji, profilu osobowościowego, a także wykryciu poważnych zaburzeń. Pewne jest to, że kiedy nadchodzi potrzeba związania z zdiagnozowaniem czy pojawiają się różne problemy mające naturę psychiczną, nie należy się wstydzić czy obawiać, tylko skorzystać z pomocy psychologa – dobry psycholog Warszawa.