Diagnoza psychologiczna – Capra

Diagnoza psychologiczna w Warszawie może służyć określeniu sposobu funkcjonowania w sytuacjach codziennych osoby i stanowić podstawę pomocy psychologicznej czy działania terapeutycznego. Klient, który zgłasza się do gabinetu z danym problemem, nie może otrzymać pomocy bez wcześniejszego zdiagnozowania istoty jego trudności. Diagnoza stanowi w takim przypadku podstawę pracy psychologa.

Psycholog może dokonać diagnozy psychologicznej w Warszawie w zakresie ilorazu inteligencji. Przeprowadzone testy pozwolą określić stopień posiadanego IQ badanego. Diagnoza psychologiczna w Warszawie może dotyczyć także charakterystyki osobowości.

Diagnoza psychologiczna w Warszawie dotyka wielu obszarów funkcjonowania człowieka. Pewne jest to, że kiedy nadchodzi potrzeba związania z zdiagnozowaniem czy pojawiają się różne problemy mające naturę psychiczną, najlepiej skorzystać z pomocy psychologa – dobry psycholog Warszawa.

Szanowni Państwo, w związku o ogłoszonym stanem epidemii w Polsce, aktualnie prowadzimy tylko zapisy na sesje online czyli przez skype lub telefon. Wszyscy nasi psychoterapeuci rekomendują i oferują tę formę pracy aktualnie.