Leczenie nerwic

Nerwica jest jednym z najczęściej pojawiających się zaburzeń natury psychicznej. Przyczyny jej wystąpienia mogą być różne. Czasem decyduje genetyka, może to być również kwestia wyjątkowej wrażliwości układu nerwowego danej osoby na docierające do niego nieprzyjemne bodźce. Łatwo jest wywołać u takiej osoby stan lękowy. Powód wystąpienia nerwicy może być jednak dużo głębszy, chodzić np. może o nierozwiązany wewnętrzny konflikt psychiczny związany z presją środowiska, w którym funkcjonuje osoba dotknięta tym zaburzeniem na dostosowanie się do powszechnie przyjętej w nim normy.

Dlaczego cierpimy na nerwice i zaburzenia lękowe?

W poszukiwaniu przyczyn pojawienia się nerwicy trzeba często dokonać analizy lat dziecięcych osoby chorej, Ośrodek Capra – leczenie nerwic Warszawa. Istotne są tutaj sposoby radzenia sobie ze stresem, jakich osoba ta nauczyła się w dzieciństwie w swoim domu rodzinnym. Jeżeli matka lub ojciec ( ewentualnie oboje ) postrzegali świat jako miejsce niebezpieczne i wrogie, dokładnie taki jego obraz przekazali swoim dzieciom. Nie sprzyja to wtedy prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, ponieważ ograniczony jest on licznymi zakazami, przy czym rodzice pomimo tego mają wobec swojego dziecka wysokie oczekiwania. W takiej sytuacji nietrudno o pojawienie się nerwicy.

Czasem powodem wystąpienia nerwicy jest zdarzenie o traumatycznym charakterze, które pomimo tego, że miało miejsce wiele lat temu wciąż silnie tkwi w umyśle chorej osoby. Wydarzeniem takim może być utrata któregoś ( lub obojga ) rodziców w dzieciństwie, przeżycia związane z rozwodem rodziców, doświadczenie w młodości przemocy seksualnej. Jeżeli zdarzenie takie nie zostało odpowiednio przepracowane przez osobę, która go doświadczyła, może być ono przyczyną cierpienia długie lata po tym, gdy miało miejsce.

Nerwica polega na występowaniu u osoby nią dotkniętej częstego, czasem praktycznie trwającego cały czas lęku. Chory wciąż oczekuje na nieprzyjemne wydarzenia, które mają go dotknąć, wszędzie widzi czekające na niego zagrożenia. Ignorowanie objawów nerwicy może doprowadzić do poważnych i coraz bardziej narastających trudności w codziennym funkcjonowaniu. Charakterystyczne objawy nerwicy to pojawiająca się często irytacja, niepokój, bóle głowy i brzucha, bezsenność i spadek popędu seksualnego.

Pomagamy pokonać nerwice!

Osoby cierpiące na nerwicę zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem CAPRA w Warszawie (dobry psycholog Warszawa). Jesteśmy przekonani o tym, że będziemy potrafili skutecznie pomóc każdemu, kto się do nas zgłosi.

Szanowni Państwo, w związku o ogłoszonym stanem epidemii w Polsce, aktualnie prowadzimy tylko zapisy na sesje online czyli przez skype lub telefon. Wszyscy nasi psychoterapeuci rekomendują i oferują tę formę pracy aktualnie.