Mediacje

Mediacja – to próba rozwiązania konfliktu na ścieżce dialogu

 • Procedura ta przynosi wiele korzyści stronom konfliktu, umożliwiając:

 • szybsze, tańsze i prostsze postępowanie, niż proces sądowy

 • działanie mające na celu wspólne rozwiązanie problemu,  zamiast “walki” stron o to, kto ma rację

 • wyrażenie własnych potrzeb i uczuć, “wyżalenie się”, ale także poznanie i zrozumienie racji oraz punktu widzenia drugiej strony

 • dążenie do pojednania stron, naprawienia ich relacji, zbudowanie dobrej komunikacji i satysfakcjonujących reguł dalszego współżycia  między stronami

 • bezpośredni i aktywny wpływ stron (zamiast osób trzecich, np. sądu) na rozwiązanie sporu (mediator jedynie wspiera strony, a nie wyręcza je w poszukiwaniu rozwiązań)

 • wypracowanie przez strony  akceptowalnej przez nie ugody mediacyjnej oraz planu wychowawczego, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań (przedstawione w ugodzie oraz planie wychowawczym oczekiwania stron są uwzględniane w wydawanym przez sąd wyroku)

 • większą gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, podczas gdy postępowanie sądowe może go eskalować

 • wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie

Przykładowe sprawy rodzinne, w jakich mediujemy

 • mediacje między małżonkami w sprawach życia codziennego (gospodarowanie wspólną własnością, pieniędzmi, wychowywanie dzieci, podział obowiązków domowych, pozaterapeutyczna praca nad relacjami w związku)

 • ustalenie zasad i warunków sepracji lub rozwodu (kwestie finansowe i majątkowe, kontakty z dziećmi i ich wychowanie, zabezpieczenie finansowe dziecka)

 • kryzys w związku – podjęcie ostatecznej decyzji o rozstaniu I warunkach  tego rozstania lub pozostaniu w związku ale na nowo ustalonych podczas mediacji zasadach

 • konflikty rodzinne pozamałżeńskie, np. między rodzicami a dziećmi o korzystanie ze wspólnego mieszkania, między dziadkami a rodzicami o kontakty z wnukami, itp.

 • zasady opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi, bądź będącymi w podeszłym wieku członkami rodziny

 • spory dotyczące spraw majątkowych (np. podział spadku, podział majątku z rodzinnego przedsiębiorstwa)

Przebieg mediacji

I ETAP

Spotkania wstępne (ok. 60 min)
Spotkania wstępne odbywają się z każdą ze stron oddzielnie. W ich trakcie mediator informuje strony o zasadach mediacji, poznaje punkt widzenia na konflikt oraz potrzeby i oczekiwania każdej ze stron.

II ETAP

Wspólne sesje mediacyjne (ok. 2 h).
W trakcie wspólnych sesji mediator pomaga stronom zidentyfikować główne obszary konfliktu, poznać i zrozumieć swoje wzajemne interesy oraz potrzeb. Pomaga znaleźć akceptowalne przez obie strony sposoby rozwiązania konfliktu.

Sesje wspólne obejmują zazwyczaj od 2 do 4 spotkań. Ugoda wypracowana wspólnie w trakcie mediacji jest spisywana przez mediatora za zgodą uczestników mediacji i podpisywana przez strony. Mediacje Warszawa – serdecznie zapraszamy.

Cennik

 • Spotkanie wstępne ( 60 min.): 130 zł

 • Wspólna sesja mediacyjna ( 2 godz.) – 200 zł  (płatne z góry, po połowie przez każdą ze stron, chyba że strony postanowią inaczej)

 • Sporządzenie ugody mediacyjnej: 200 zł

 • Sporządzenie rodzicielskiego planu wychowawczego: 200 zł

Marta Baron

Monika Figura