Leczenie nerwic Warszawa Capra

Psycholog nerwica

Bardzo często przyczyną zaburzenia okazuje się wewnętrzny konflikt psychiczny, długo tłumiony i nierozwiązany, a nieraz pozostający w sferze nieświadomości. Zazwyczaj zderzają się w nim sprzeczne dążenia, skrajne emocje i potrzeby jednostki z poczuciem wewnętrznego nakazu lub przyjętej w danym środowisku, kulturze normy. Oczywiście nie są to jedyne czynniki wpływające na rozwój nerwicy (w ośrodku Capra w Warszawie oferujemy leczenie nerwic). Mogą to być również przyczyny genetyczne bądź też szczególna podatność układu nerwowego na niekorzystne bodźce, łatwość ulegania lękom.

Spore znaczenie miewają wzorce zachowań wyniesione z domu rodzinnego czy wyuczone sposoby i metody radzenia sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi. Rodzice, którzy odbierają świat jako miejsce pełne niebezpieczeństw i zagrożeń, wrogich okoliczności i ludzi, taki obraz przekazują swojemu potomstwu. Wychowanie w atmosferze lęku,  zakazów, nakazów, zasad, reguł i ograniczeń oraz zbyt duże oczekiwania, aspiracje bywają czynnikami sprzyjającymi rozwojowi nerwicy.

Niekiedy źródłem zaburzenia jest traumatyczne wydarzenie z przeszłości, wewnętrznie niszczące człowieka doświadczenie, które nigdy nie zostało odreagowane i przepracowane, a którego konsekwencje ujawniają się po latach. Za najtrudniejsze urazy z dzieciństwa (choć nie tylko) uznaje się: rozstanie rodziców, stratę lub śmierć kogoś bliskiego, przemoc (również seksualną) oraz inne nadużycia naruszające nasze poczucie bezpieczeństwa.

Objawy i leczenie nerwic

W bardzo ogólnym ujęciu nerwica polega na nieustannym lęku, oczekiwaniu i doszukiwaniu się zagrożeń, które realnie nie istnieją. Takie zachowanie wynika z zachwianego dawniej poczucia bezpieczeństwa. Leczenie nerwic jest konieczne, gdyż wbrew powszechnej opinii zaburzenie to nie należy do błahych problemów, które można pomijać i lekceważyć. Nerwica powoduje realne cierpienie – zaradzić mu może specjalistyczna pomoc psychoterapeuty (jakiego znajdziecie Państwo w naszym ośrodku w Warszawie).

Objawy zaburzenia, w zależności od typu, bywają zróżnicowane. Nerwicy towarzyszy w wielu wypadkach apatia, irytacja, lęk, niepokój, napięcie, a także objawy somatyczne: potliwość, bóle głowy, brzucha i serca, mdłości, wymioty, biegunki, problemy ze snem, z libido oraz potencją.

Szanowni Państwo, w związku o ogłoszonym stanem epidemii w Polsce, aktualnie prowadzimy tylko zapisy na sesje online czyli przez skype lub telefon. Wszyscy nasi psychoterapeuci rekomendują i oferują tę formę pracy aktualnie.