Pomoc psychologiczna po śmierci bliskiej osoby

Kiedy bliska nam osoba umiera, wywołuje to szok psychiczny, przygnębienie i poczucie zagubienia. Na tego typu wydarzenie nie da się przygotować, niezależnie od tego, czy chodzi o niespodziewaną śmierć w wypadku czy też taką, która jest następstwem trwającej długi okres czasu choroby. Naturalne jest w takiej sytuacji, że osoba, która doświadczyła straty bliskiej osoby, odczuwa intensywny smutek i ma pretensje do świata z powodu tego, co się wydarzyło.

Czasem może się zdarzyć, że żałoba nie mija nawet po kilku miesiącach od śmierci bliskiej osoby i do tego zaczyna przyjmować taką postać, że codzienna aktywność osoby jej doświadczającej zostaje mocno zaburzona. W terminologii psychologicznej nazywamy taki stan żałobą powikłaną. W przypadku jej wystąpienia konieczne jest zasięgnięcie porady psychologa ( np. takiego, który pracuje w ośrodku Capra w Warszawie ).

Każdy inaczej przeżywa żałobę, można jednak wymienić kilka etapów, które są charakterystyczne dla każdego, kto doświadcza takiego stanu. Pierwszy z nich związany jest z szokiem doznanym po otrzymaniu informacji o śmierci bliskiej osoby. Na tym etapie ma miejsce próba wyparcia prawdy, osoba w żałobie nie chce uwierzyć w to, co się stało, zaprzecza faktom.

Drugi etap rozpoczyna się zazwyczaj krótko po tym, gdy zakończą się już uroczystości pogrzebowe. Pojawia się wtedy silna tęsknota za zmarłą osobą, ponieważ dociera do nas, że nigdy jej już nie zobaczymy, że zniknęła z naszego życia już na zawsze. Uświadomienie sobie tego faktu wywołuje silne, negatywne uczucia.

Faza trzecia może przenikać się z drugą. Wywołuje liczne komplikacje w zwykłym, codziennym funkcjonowaniu. Powoduje objawy kojarzące się ze stanem depresyjnym: bezsenność, wycofanie się z życia towarzyskiego, nerwowość. W tym momencie powinno nastąpić stopniowe wygaszanie złych emocji, powinien mieć miejsce powolny powrót do stanu psychicznego sprzed żałoby.

Żałoba może potrwać około roku, czasem jest to nawet kilka lat. Z czasem następuje pogodzenie się z rzeczywistością, powrót do życia towarzyskiego i do tych czynności ( np. zarzucone w okresie żałoby hobby ), które wcześniej sprawiały nam radość. Chwile smutku będą powracać przy okazji świąt oraz dat związanych ze zmarłą osobą ( urodziny, rocznica ślubu itp. ), ale nie będą się już wiązać z tak silnym przeżywaniem emocji, jak to miało miejsce w okresie żałoby.

Pomagamy w żałobie, zapraszamy do kontaktu

Szanowni Państwo, w związku o ogłoszonym stanem epidemii w Polsce, aktualnie prowadzimy tylko zapisy na sesje online czyli przez skype lub telefon. Wszyscy nasi psychoterapeuci rekomendują i oferują tę formę pracy aktualnie.