Psychoterapia grupowa

W przypadku wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym sięgamy często po pomoc psychologa. W sytuacji podjęcia terapii indywidualnej wykorzystywane są różne metody pracy z klientem. Alternatywą dla indywidualnej formy pracy jest psychoterapia grupowa w Warszawie. Może mieć formę otwartą lub zamkniętą.

Psychoterapia grupowa w Warszawie polega na regularnym spotykaniu się grupy klientów oraz jednego, bądź dwóch psychoterapeutów. Kiedy będzie ona skuteczniejsza od indywidualnych spotkań? Psychoterapia grupowa w Warszawie może przynieść lepsze efekty w przypadku problemów związanych z nieumiejętnością nawiązywania relacji, komunikowania się z innymi, czy strachem przed przebywaniem wśród ludzi. Podczas przebywania w otoczeniu uczestników terapii, klient ma szansę na nabycie umiejętności, które trudno wypracować pracując pojedynczo.

Psychoterapia grupowa w Warszawie może mieć formę otwartą. W tym przypadku nie ma określonego początku ani końca terapii, dochodzi do dużej rotacji osób w niej uczestniczących, ponieważ jedni przestają przychodzić na spotkania w pewnym momencie, a inni dołączają. Jeżeli jednak psychoterapia grupowa w Warszawie ma charakter zamknięty, wszyscy uczestnicy rozpoczynają i kończą grupę w takim samym czasie.

Każda z wymienionych form psychoterapii grupowej w Warszawie jest nieocenionym wsparciem dla osób doświadczających różnych trudności w swoim życiu.

Podsumowując, psychoterapia grupowa w Warszawie to metoda pracy z klientem, która w określonych przypadkach jest bardziej owocna od terapii indywidualnej. W zależności od doświadczanych problemów, może być prowadzona w sposób zamknięty lub otwarty, co istotnie wpływa na podnoszenie jakości życia klienta.

Szanowni Państwo, w związku o ogłoszonym stanem epidemii w Polsce, aktualnie prowadzimy tylko zapisy na sesje online czyli przez skype lub telefon. Wszyscy nasi psychoterapeuci rekomendują i oferują tę formę pracy aktualnie.