Terapia Indywidualna

W naszym ośrodku prowadzimy terapię indywidualną w szerokim zakresie. Pomagamy osobom doświadczającym:

 • kryzysów i osobistych trudności
 • depresji
 • problemów emocjonalnych
 • objawów nerwicowych
 • trudności w związkach i rodzinie
 • niepokojów i lęków
 • skutków długotrwałego stresu
 • żałoby
 • rozstania
 • trudności we wchodzeniu w nowy związek
 • trudności związanych z niepłodnością
 • skutków urazów psychicznych
 • kryzysów egzystencjalnych
 • uzależnienia od alkoholu, hazardu, solarium

Najczęściej na psychoterapię zgłaszamy się z powodu przeżywanego cierpienia, poczucia nieudanych związków emocjonalnych partnerskich jak i towarzyskich, konfliktów rodzinnych, nieumiejętności radzenia sobie z dziećmi, konfliktów między dorosłymi dziećmi i rodzicami w podeszłym wieku oraz problemów na gruncie zawodowym. Doświadczamy wtedy wielu objawów: lękowych, nerwicowych, depresyjnych i doznań bólowych. Objawy te utrudniają nam codzienne życie, czujemy się „bez sił”, często zbyt zmęczeni, aby zadbać o siebie lub bliskich, źle śpimy (za mało albo za dużo), tracimy apetyt lub objadamy się nadmiernie, mamy trudności z koncentracją uwagi. Objawy te często przypominają choroby somatyczne takie jak choroby serca czy neurologiczne. Jeśli jednak nie ma podstaw diagnozy choroby somatycznej, lekarze pierwszego kontaktu zalecają konsultacje z psychologiem lub psychoterapeutą. Przyczynę dolegliwości pacjenta widzą w psychice, diagnozują bądź domniemają nerwicę.W skład zaburzeń nerwicowych wchodzą: zaburzenia lękowe w postaci fobii, ataki lęku panicznego, przewlekły kaszel , dolegliwości ze strony układu rozrodczego, zaparcia, czy też dolegliwości z  układu pokarmowego,  dolegliwości bólowe jak bóle głowy bóle kręgosłupa lub stawów, ale także bóle w okolicy serca, klatki piersiowej lub brzucha. Oczywiście każdy z nas doświadcza różnych dolegliwości np. w sytuacji stresowej, ale one mijają kiedy minie stres. W przypadku objawów nerwicowych utrzymują się one długo i czasem uniemożliwiają nam wykonywanie codziennych czynności. Kiedy piszemy, o tym, że warto zwrócić się o pomoc do psychoterapeuty mamy także na myśli sytuacje, w których trudno nam się „pozbierać” jest to czas żałoby, rozstania czy rozwodu. Ważnym jest aby móc wtedy porozmawiać o zaistniałej sytuacji w bezpiecznym miejscu móc wyrazić skrywane emocje.  Ważnym tematem, który bywa przez nas lekceważony lub pomijany są skutki urazów psychicznych jakich doświadczyliśmy w przeszłości. Wydarzenie, może być urazem dla jednej osoby dla innej tylko przykrym doświadczeniem. Zależy to w dużym stopniu w jakim konkretnym okresie życia miało ono miejsce.

Psychoterapia jest taką metodą leczenia, dzięki której możemy odzyskać kontrolę nad własnymi trudnościami, odzyskać umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów. Dzięki terapii możemy usunąć cierpienie ze swojego życia pochodzące z doświadczanych objawów i trudnych stanów emocjonalnych wynikających z utraty wpływu na to co nas spotyka. Zmiany zachodzące w wyniku procesu to przywrócenie umiejętności kierowania własnym życiem, usunięciu tego co przeszkadza a naprawieniu tego co zostało uszkodzone. Zmiana dotyczy uruchomienia w sobie posiadanych zasobów, nauczenia się nowych sposobów radzenia sobie z przyszłymi trudnymi sytuacjami, zrozumienia własnych przeżyć, zaakceptowania siebie takim jakim się jest, aby móc dalej rozwijać się w pełni.

Zapraszamy do kontaktu także osoby zainteresowane własnym rozwojem. Każde spotkanie trwa od 50 do 60 min.  Cena:120/130 zł. Psychoterapia Śródmieście w Warszawie.

Wybierz swojego terapeutę
W ramach terapii indywidualnej świadczymy takie usługi jak:

Joanna Wituszyńska

Renata Kwiatkowska

Karol Zieliński

Agnieszka Malewicz

Marta Baron
Jan Zasztowt