Terapia ustawień rodzinnych Hellingera

Terapii ustawień rodzinnych Hellingera zostają poddani wszyscy członkowie rodziny. Podczas spotkań dokonuje się rozpoznania problemu. Zaczynają się one od pytań dotyczących trudnych sytuacji w życiu klienta, jak separacja, rozwód, poronienia, śmierć członka rodziny, trudna sytuacja z rodzicami, wczesne opuszczenie domu rodzinnego. W dalszym etapie terapii pacjent wybiera członków rodziny i osobę, która będzie go reprezentować. Następnie ustawia się ich tak, by odzwierciedlali jego wewnętrzną reprezentację wizerunku rodziny i stanęli następnie w konfiguracji różnych odległości od siebie i pod różnymi kątami. Ma to tworzyć reprezentację relacji klienta, poczucia bliskości z rodziną. Podczas terapii ustawień rodzinnych Hellingera poszczególni uczestnicy odczuwają emocje charakterystyczne dla danej konstelacji, które odpowiadają układom, zależnościom i relacjom w rodzinie. Jest to sposób na ujawnienie skrytych więzi systemu rodzinnego, które nie są uświadamiane, a schowane. Po takim ustawianiu się psycholog pyta członków rodziny o ich odczucia, wrażenia. Podczas terapii ustawień rodzinnych Hellingera ważne są trzy zasady. Pierwsza z nich jest taka, że każda z osób posiada prawo do bycia szanowaną bez względu na to, jakie zajmuje miejsce w rodzinie. Druga zasada to posiadanie prawa do bycia na swoim miejscu i prawo do przynależenia do niego. Trzecia z zasad, którymi kierować należy się podczas terapii ustawień rodzinnych Hellingera, to równouprawnienie w braniu i dawaniu dóbr.

Dzięki terapii ustawień rodzinnych Hellingera zostają uporządkowane i naprawione wszystkie więzi między członkami rodziny, które zostały zerwane bądź splątane. Ta terapia była kiedyś bardzo popularna w środowisku osób, które poszukiwały alternatywnych sposobów na pokonywanie problemów natury psychologicznej czy emocjonalnej. Była także wykorzystywana jako metoda leczenia psychologicznego. Terapia ustawień rodzinnych Hellingera posiada jednak wielu przeciwników, którzy uważają ją za bardzo zagrażającą i sądzą, że może być w dużym stopniu manipulacyjna.