Ustawienia Hellingera

Twórcą terapii ustawień rodzinnych jest Bert Hellinger, były zakonnik i misjonarz, który po zrzuceniu habitu zajął się badaniem różnych metod i kierunków psychoterapii. W czasie swojej posługi w Afryce przyglądał się również stosunkom rodzinnym panującym wśród Zulusów. Wszystkie te analizy legły u podstaw nowej metody.

Opracowana teoria opiera się na porządkowaniu zerwanych bądź skomplikowanych więzów rodzinnych, ale też relacji w innych grupach, które niekorzystnie wpływają na jednostkę. Według Hellingera w rodzinie istnieją nieuświadomione siły, które oddziałują na cały system rodzinny. Uważa on, że w wyniku uwikłania niektórzy członkowie rodzin mogą bezwiednie przejmować drogi życiowe, losy, elementy osobowości od starszych, nawet nieżyjących członków.

Terapia ustawień rodzinnych Hellingera obejmuje również pojęcie tzw. wiedzącego pola, w którym niejako deponowane są wszystkie informacje (nawet nieuświadomione) o danej grupie (np. rodzinie). Te informacje może w sprzyjających warunkach rozszyfrować, odczytać, wyczuć każdy nawet bezpośrednio niezwiązany z daną rodziną.

Taką dogodną sytuację stwarzają spotkania z psychologiem. Terapia ustawień rodzinnych Hellingera pozwala odsłonić nawet ukryte aspekty kryzysowych sytuacji, uświadomić je klientowi i przepracować w czasie kolejnych sesji. Metoda polecana jest osobom borykającym się z różnymi, nie tylko rodzinnymi problemami. Skorzystać z niej mogą ci, którzy przeżywają trudności w pracy, w związku albo zmagający się z relacjami w innej grupie.