Zespół Capra

Joanna Wituszyńska Psycholog Psychoterapeuta

Joanna Wituszyńska

Psycholog, Psychoterapeutka

Prowadzę psychoterapię  i psychoterapię psychoanalityczną. Psychoterapia  to najczęściej sesje, które odbywają się raz w tygodniu, w psychoterapii psychoanalitycznej sesje odbywają się zazwyczaj dwa razy w tygodniu lub więcej. Podczas pracy psychoanalitycznej, Pacjent może uczestniczyć w procesie odkrywania i rozumienia nieświadomych znaczeń, własnych mechanizmów obronnych oraz uwewnętrznionych konfliktów.

Jestem psychologiem, psychoterapeutką, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem w trakcie 4-letniego szkolenia w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii, która jest częścią struktur Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ukończyłam także 4,5-letni Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Byłam uczestniczką wielu kursów i szkoleń m.in. roczne szkolenie pracy z rodziną oraz roczne szkolenie pracy z małżeństwami i parami w Polskim Istytucie Ericksonowskim.  Pracuję pod stałą superwizją.

W przeszłości związana byłam z Ośrodkiem Socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży “Wspólny Dom” w Wildze, specjalistycznymi poradniami rodzinnymi, pracowałam także jako psycholog w szkole podstawowej i gimnazjum.

Jestem założycielką Ośrodka Capra.

Renata Kwiatkowska Psycholog Psychoterapeuta

Renata Kwiatkowska

Psycholog, Psychoterapeutka

Psychoterapię i pomoc psychologiczną postrzegam jako lekarstwo naszych czasów na ulżenie trudowi istnienia, poradzenie sobie, kiedy życie boli, pomocą w realizacji potencjału każdego człowieka i przejścia przez kryzysowe chwile…

Pomagam osobom w depresji, zmagającym się z zaburzeniami lękowymi, napadami lęku panicznego, doświadczającymi trudności życiowych w związku z niską samooceną, dorosłym dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, osobom cierpiącym z powodu przemocy, dyskryminacji czy mobbingu. Pracuję również z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami.

Korzystam z metod terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii ericksonowskiej. Oferuję pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową. Prowadzę warsztaty umiejętności społecznych.

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam dodatkowo Szkołę treningu i warsztatu psychologicznego INTRA. Uczestniczę w 4-letnim Kursie Psychoterapii atestowanym przez Sekcję Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie oraz w szkoleniach Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi. 
Od kilku lat związana jestem z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Pracownią Poznawczo – Behawioralną w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
Pracuję zgodnie z kodeksem etyki psychologa i podlegam regularnej superwizji.

Karol Zieliński

Psychoterapeuta

Pracuję z osobami dorosłymi z zaburzeniami lękowymi , depresją, problemami w związkach i relacjach z innymi ludźmi, prowadzę terapię par , pomagam osobą młodym przeżywającym kryzysy osobiste i rodzinne.
Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego , kończyłem specjalizację psychologiczną w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Szkołę Trenerów Edukatorów, jestem Superwizorem Socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie kończę czwarty rok Szkoły Psychoterapii Humanistycznej Ośrodka Pomocy i Edukacji INTRA, pracuję pod superwizją.
Od 25 lat pracuję z ludźmi , początkowo w Zespole Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Garwolinie następnie w pierwszym w Polsce całodobowym Ośrodku Socjoterapeutycznym „Wspólny Dom” w Wildze , którego byłem współzałożycielem , od trzech lat również w Ośrodku CAPRA prowadząc terapię indywidualną i terapię par.

Agnieszka Malewicz Psycholog, Psychoterapeutka

Agnieszka Malewicz

Psycholog, Psychoterapeutka

Jestem magistrem psychologii oraz psychoterapeutką. Odbyłam czteroletnie szkolenie w Ośrodku Psychoterapii i Edukacji Psychologicznej “Intra” w Warszawie,  rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, oraz staż na Oddziale Dziennym w szpitalu w Tworkach.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuję w nurcie humanistycznym z elementami podejścia integratywnego, co oznacza, że dopasowuję metody i techniki do potrzeb klienta i zgłaszanych trudności.  Posiadam wieloletnie doświadczenie w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, terapii par oraz pomocy psychologicznej.

Zajmuję się między innymi pracą z osobami, które doświadczają:

 1. zaburzeń nastroju
 2. zaburzeń odżywiania
 3. niepowodzeń życiowych
 4. zaburzeń nerwicowych
 5. zaburzeń lękowych
 6. wypalenia zawodowego
 7. kryzysów i trudności w relacjach z innymi
 8. straty bliskiej osoby
 9. zaburzeń psychosomatycznych
 
Przywiązuję dużą wagę do całościowego zrozumienia klienta i poszanowania jego systemu wartości.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Marta Baron

Marta Baron

Psycholog, Psychoterapeutka, Mediator

Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem, podczas którego terapeuta wspiera klienta w poszerzaniu świadomości, budowaniu bardziej satysfakcjonujących relacji ze sobą oraz z innymi, w poszukiwaniu prawdziwego “JA” i rozwijaniu własnych zasobów.

Zapraszam osoby, które odczuwają:

 • zagubienie
 • samotność
 • brak zrozumienia ze strony otoczenia
 • kłopoty w związku
 • chęć poradzenia sobie z toksyczną relacją
 • brak spełnienia
 • obniżony nastrój, brak energii do życia
 • pustkę
 • rozpacz
 • ataki paniki, napady lęku
 • obniżone poczucie własnej wartości
 • kłopoty z motywacją do działania
 • trudności z radzeniem sobie z emocjami
 • częste migreny lub inne psychosomatyczne dolegliwości
 • kłopoty z odżywianiem
 • i inne.

Jestem psychologiem, psychoterapeutką, trenerem Videotreningu Komunikacji i mediatorem. Swoje umiejętności terapeutyczne rozwijałam w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.

Ukończyłam studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizację: Wspieranie rozwoju osobowości. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Polskiego Centrum Mediacji.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w całodobowym Oddziale Chorób Afektywnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju warsztatach rozwojowych oraz projektach badawczych (np. Program Profilaktyki Depresji w Polsce na lata 2016-2020, Program Wczesnego Wykrywania Zaburzeń Psychicznych). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prowadzę: psychoterapię indywidualną, grupową oraz psychoterapię par.

 

Jan Zasztowt dobry Psycholog

Jan Zasztowt

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem magistrem psychologii o specjalności „Psychologia zdrowia i psychoterapia”. Odbyłem program szkoleniowo-stażowy „Vademecum Terapeuty Rodzinnego” organizowany przez Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS. W ramach programu współprowadziłem konsultacje i sesje terapeutyczne rodzin i par.  Ukończyłem kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pracowałem jako psycholog w Gimnazjum nr 4 w Warszawie. Jestem współautorem poradnika „Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny?” wydanego przez Krajowe Biuro Popularyzacji Bezpieczeństwa i Promocji Zdrowia. Poradnik kierowany jest dla rodziców, uczniów i pedagogów.

W ośrodku CAPRA zajmuję się terapią indywidualną oraz terapią par.  Głównym spektrum moich zainteresowań zawodowych są związki i dynamika jaka w nich zachodzi. Pomagam parom i małżeństwom przeżywającym kryzys w związku. W procesie terapeutycznym istotne jest dla mnie aby osoby z którymi pracuje czuły poszanowanie dla własnej autonomii, godności i systemu wartości. W bezpiecznej atmosferze wzajemnego zaufania możliwe jest w pełni wyrażenie swoich myśli, emocji i przekonań a co za tym idzie praca nad zmianą. Zmiana jest kluczowym składnikiem procesu terapeutycznego może dotyczyć wzorców własnych zachowań jak i sposobów wyrażania swoich potrzeb. Istotą terapii jest zrozumienie drugiej osoby oraz refleksja w stosunku do siebie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Regularnie poszerzam swoje kwalifikacje uczestnicząc między innymi w warsztatach i wykładach związanych z tematyką terapii par.

Obecnie jestem w trakcie czteroletniego kursu w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prywatnie jedną z moich pasji jest muzyka. Jestem perkusistą rockowym.

 

Dobry psycholog Warszawa – Ośrodek Capra zapraszamy!