Joanna Wituszyńska

Gabinet psychoterapii psychoanalitycznej

Joanna Wituszyńska
psycholog
psychoterapeutka psychoanalityczna

Prowadzę indywidualną psychoterapię psychoanalityczną dorosłych i młodzieży oraz psychoterapię par.

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyłam 4,5 – letni Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Jestem w trakcie 4-letniego szkolenia w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii, która jest częścią struktur Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowałam z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku Wspólny Dom w Wildze. Założyłam i prowadziłam przez 6 lat Ośrodek psychoterapii i psychoedukacji Capra. Odbyłam także roczne szkolenia z zakresu pracy z parami oraz pracy z rodzinami w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Praktykę prywatną prowadzę od 2007 r.

Szkolenie w psychoterapii psychoanalitycznej jest długotrwałym i wymagającym procesem. Szkolenie teoretyczne obejmuje liczne seminaria z zakresu psychologii rozwojowej, psychopatologii, etyki, teorii i technik psychoanalitycznych. Psychoterapeuta psychoanalityczny jest zobowiązany przejść swoją wieloletnią psychoterapię oraz swoją pracę superwizuje u certyfikowanych superwizorów. Liczne konferencje i seminaria, w których biorę udział od wielu lat pomagają mi w coraz głębszym rozumieniu pracy psychoanalitycznej i rozwijaniu swoich kompetencji jako psychoterapeuty.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzę praktykę prywatną w gabinecie w Warszawie na Mokotowie przy ul. Tynieckiej 28 m.11. tel. 661 514 506.

Psychoterapia psychoanalityczna

Psychoterapia psychoanalityczna jest jednym z głównych uznanych nurtów psychoterapii. Jest spojrzeniem i poszukiwaniem wraz z pomocą psychoterapeuty istoty działających w nas nieświadomych procesów. Polega na analizie i interpretacji mechanizmów obronnych, wewnętrznych konfliktów, utartych wzorców i schematów działania, nieświadomych sposobów reagowania na to co nas spotyka w życiu. Celem jest uczynieniem jasnym tego, co niejasne, znanym tego co nieznane, odkrycie tego co nieodkryte, przy rozumiejącej i wyjaśniającej postawie psychoterapeuty. Psychoanaliza niesie ogromne bogactwo wiedzy i rozumienia skomplikowanej ludzkiej psychiki. To jak radzimy sobie w życiu, jak siebie przeżywamy ma swoje źródło w czynnikach wrodzonych i dziedzicznych, ale także w naszych wczesnych doświadczeniach dziecięcych. Kluczową rolę odgrywa nasza relacja z rodzicami czy opiekunami. Sposób przeżywania tych doświadczeń ujawnia się w życiu dorosłym w związkach, w pracy, w relacjach z otoczeniem, w życiu społecznym poprzez nieświadome wzorce, które mogą być źródłem nerwicy i zaburzeń osobowości. Psychoterapia psychoanalityczna znajduje zastosowanie w leczeniu depresji, zaburzeń nastroju, lęków, zaburzeń osobowości, obsesji i kompulsji.

Psychoterapia psychoanalityczna odbywa się 1-3 razy w tygodniu, sesje trwają 50 min. Jest dłuższym procesem, który trudno zawrzeć w ściśle określonych ramach czasowych. Bardzo trudno jest określić na początku czas trwania psychoterapii.

Ważną rolę odgrywa relacja pacjenta z psychoterapeutą. W tej przestrzeni jest możliwość odtworzenia wewnętrznych sposobów przeżywania ważnych osób w naszym życiu. Analizie podlegają uczucia i myśli, które powstają w relacji z psychoterapeutą psychoanalitycznym. Dzięki temu powstaje możliwość ich odkrycia i możliwość na zmianę utrwalonych schematów. Pogłębia się rozumienie siebie i własnej nieświadomości. Psychoterapeuta nie ocenia uczuć i emocji, pomaga je zrozumieć i zaakceptować. Zbudowanie ufnej więzi z terapeutą może pozwolić na bezpieczne poznawanie siebie. Psychoterapeuta psychoanalityczny jest dobrze przygotowany, aby móc towarzyszyć drugiemu człowiekowi przeżywającemu silne emocje jak rozpacz, bezradność, złość, ból i zazdrość. Pomoże przeżyć je i zaakceptować, tak aby w przyszłości w życiu doświadczające problemy nie były jak tsunami tylko falami przed którymi mądre i silne ego obroni się.