Depresja pomoc Warszawa

Autor |20 / 02 / 2020 |

Depresja
powoduje duże trudności w codziennym funkcjonowaniu u osoby, która
na nią zachoruje. Nie sprawia wtedy zadowolenia żadna wykonywana
przez nią czynność, […]